MultiPark, Nyheter / 2021-11-10

MultiParks forskargrupper får 31,6 miljoner från Vetenskapsrådet

Bild: www.vr.se

Att få projektstöd från Vetenskapsrådet ses som en kvalitetsstämpel och är ett av de viktigaste stegen för att en ung forskare ska kunna etablera en självständig forskargrupp. Förra veckan prisades inte mindre än nio av MultiParks forskarledare med sammanlagt 31,6 miljoner kronor.

I år uppmuntrar Vetenskapsrådet MultiParks målsättning att vara ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Bland projekten som fått omfattande stöd finner vi såväl experimentell forskning som kliniska studier och hälsovetenskapliga frågeställningar.

Lite mer än halva summan, 16.8 miljoner, gick till 5 forskargrupper för att stötta deras forskning om Parkinsons sjukdom. Projekt relaterat till Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar erhöll sammanlagt 12.4 miljoner.

Grattis till:

Maria Björkqvist, för hennes projekt “Hjärnan eller kroppen vid Huntingtons sjukdom? Organssystemens kommunikation ger möjligheter för behandling och biomarkörer”.

Oxana Klementieva, för hennes projekt “Sondering av neuronaktivitetens roll i amyloidaggregering vid Alzheimers sjukdom med hjälp av nya biofysiska verktyg”.

Cecilia Lundberg, för hennes projekt “Utveckling av in vivo genterapi för att behandla Parkinsons sjukdom”.

Niklas Mattsson-Carlgren, för hans projekt “Precisionsmedicin för diagnos och prognos av preklinisk Alzheimers sjukdom med implikationer för kliniska prövningar”.

Maria H Nilsson, för hennes projekt “Motor-ACT: Motoriska aspekter och aktiviteter i relation till kognitiv störning och patologiska förändringar i hjärnan”.

Malin Parmar, för hennes projekt “Utveckling av nya stamcellsbaserade modeller för att återuppbygga nervkretsar vid Parkinsons sjukdom”.

Per Petersson, för hans projekt “Corticostriatala kretsarnas funktion i den friska och sjuka hjärnan”.

Laurent Roybon, för hans projekt “Patientinducerade pluripotenta stamceller för multi-omics nätverksbaserad stratifiering synukleinopatier för personbaserad behandling”.

Daniella Rylander Ottosson, för hennes projekt “En självläkande hjärna för neurologiska sjukdomar genom omprogrammering av gliaceller till interneuron”.

Se hela listan över projekt som beviljats stöd från Vetenskapsrådet här.

Av Martina Svensson – publicerad 2 november 2021