Aktiviteter, Nyheter / 2021-05-24

Projekt i Parkinson Skåne

Länsföreningen Parkinson Skåne har under ett par år varit samarbetspartner i projekt som erhållit bidrag från Allmänna Arvsfonden. I dessa utvecklingsprojekt medverkar deltagarna med sina erfarenheter, utvecklar och anpassar projekten över tid. Projekten riktar sig till personer med Parkinson sjukdom och deras anhöriga.

Deltagare i projektet ses på golfbanan.

Golf Re:Action var ett handigolfprojekt från 2016 som genomfördes med bidrag från Allmänna Arvsfonden tillsammans med Oxie Golfklubb som projektägare. Projektet fortlever i samarbete med Strokeföreningen i Malmö, nu med externa bidrag. Med denna golfträning övar man upp koncentrationen, balansen, motoriken och koordinationen. Dessutom umgås man med vänner och andra spelare och kommer ut i friska luften. Man får helt enkelt bättre balans både i kroppen och i tillvaron. Träningen och rehabiliteringen ska vara lustfylld och det ska vara enkelt att komma i gång på en nivå som passar den enskilda individen. Även närstående är välkomna att träna i grupperna.

Träning sker varje måndag kl. 10-12 på Hylliekrokens golfklubb (Limhamnsfältet i Malmö). Golfträning sker också på Allerums golfklubb i Parkinson Helsingborg med omnejd

Läs boken här:
http://online.fliphtml5.com/ptky/egbx/#p=1

Läs mer:
https://www.facebook.com/oxiegk.se
https://paragolf.oxiegk.se/parkinson-stroke-golf/

Anmäl ditt intresse till:
monica@parkinsonskane.se eller helsingborg@parkinsonforbundet.se

 

Marie och Lennart deltar i Projekt LIV. Från boken.

LIV (Lugnt Inre Välmående) var ett projekt i samarbete med Strokeföreningen i Malmö. Projektet startade 2017 som ett 3-årsprojekt som drevs av KFUM Syd. Syftet med projektet var att utveckla, sprida och tillämpa en ny målgruppsanpassad och deltagarstyrd träningsform som kombinerar metoder och tekniker från mindfulness, yoga, hikari mm, så att livskvalitet och deltagande ökar samtidigt som utanförskap och social isolering minskar i målgruppen.

Läs boken här:
https://ebooks.exakta.se/projekt_liv/2019/liv/

Projekt LIV är nu avslutat och fortlever som Mera LIV. Målet är som tidigare att hjälpa personer med hjärntrötthet att hitta ett inre välmående. Under 2020 och våren 2021 har LIV-passen skett digitalt. Även närstående är välkomna att träna i grupperna.

MALMÖ måndagar kl. 17-18
HELSINGBORG måndagar kl. 14.15-15.15
YSTAD tisdagar kl. 13-14
LUND onsdagar kl. 11-12
LOMMA torsdagar kl. 17.15-18.15

Digitalt pass torsdagar kl. 11-12.

Läs mer:
https://www.facebook.com/Projekt-Mera-LIV-1859178424304560
http://www.meraliv.nu

Se kort film:
http://www.meraliv.nu/media/

Anmäl ditt intresse till:
info@meraliv.nu

 

Tryggare Vardag är ett nytt projekt som startade upp i mars 2021, även här med bidrag från Allmänna Arvsfonden under tre år. Projektet drivs av KFUK-KFUM i Ystad.

Syftet med projektet är att ge personer med Parkinsons sjukdom ökad egenmakt, bättre livskvalitet samt nya kunskaper om och konkreta handlingsverktyg för en tryggare vardag, främst med fokus på trygga fall. Projektet vill förena Parkinsonsjukas behov av trygga fall med den kompetens som finns i kampsportsvärlden kring funktionella falltekniker. Det innebär först och främst att erfarna ledare inom kampsporter, under ledning av och i dialog med projektets expertgrupp, utvecklar anpassade falltekniker för personer med Parkinsons sjukdom.

Projektets deltagare kommer att delta i Prova på i praktiken-grupper, Café Dialog, Fokusgrupp och Expertgrupp. Även närstående är välkomna att träna i grupperna.

HELSINGBORG måndagar kl. 13-14
YSTAD tisdagar kl. 11-12
LANDSKRONA tisdagar kl. 13-14
LUND onsdagar kl. 13-14

Digitalt pass torsdagar kl. 13-14

Anmäl ditt intresse till: tryggarevardag@gmail.com

Läs mer:
https://www.facebook.com/Projekt-Tryggare-Vardag-104577694923395

Anmäl ditt intresse till:
tryggarevardag@gmail.com

 

Projektet GåBoll drivs av FC Bellevue i Malmö.

GåBoll är också ett helt nytt projekt som kommer att starta upp efter sommaren. Även här är det Allmänna Arvsfonden som bidrar till projektet och som drivs av FC Bellevue i Malmö. Idén med projektet är att koppla ihop Parkinsonsjukas behov av stärkande, utvecklande, roliga och stimulerande fysiska och sociala aktiviteter. Detta sker i form av målgruppsanpassad GåBoll, med fotbollsföreningars och andra föreningars kunnande, tillgång till ledare, lokaler och andra resurser. Detta ska genomföras under tre år i tre övergripande faser som utvecklar, prövar, testar och samlar nytt kunnande. I projektets utvecklingsarbete används kunskaper och forskning om GRIT i fyra metodsteg: uthållighets-, mål-, lyckas- och fullföljaträning.

Även närstående är välkomna att delta i träningen.

HELSINGBORG/HÖGANÄS tisdag kl. 14-15 (tillfälligt uppehåll)
LUND tisdagar kl. 14.30-15.30
YSTAD fredagar kl. 10.00-11.30
MALMÖ fredagar kl. 16-17

Läs mer
https://skanesport.se/2021/04/22/fc-bellevue-far-stod-fran-arvsfonden
https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/pressmeddelanden/2021-04-22-fc-bellevue-far-stod-med-45-miljoner-kronor

Anmäl ditt intresse till

Helsingborg: helsingborg@parkinsonforbundet.se
Lund: mlindstrand49@gmail.com
Ystad: bertilp61@gmail.com
Malmö: stigastrom@yahoo.com

 

Boxning i Lund

Parkinsonboxning i Skåne genomförs i flera av våra lokalföreningar såsom Malmö, Lund, Eslöv, Helsingborg och Kristianstad. Narva boxningsklubb har, med inspiration från Rock Steady Boxing i USA, utvecklat träningsmetoder som är speciellt anpassade för personer med Parkinsons sjukdom. Det har visat sig att regelbunden, intensiv träning verkligen ger resultat. Boxträningen ger styrka och samtidigt förbättras koordination, balans och rörlighet. Även närstående är välkomna att träna i grupperna.

Anmäl ditt intresse till:
ingekul00@gmail.com Malmö
eddie.olsson@bahnhof.se Kristianstad
mlindstrand49@gmail.com Lund
roland.ingrid.p@outlook.com Eslöv
helsingborg@parkinsonforbundet.se Helsingborg

 

Klipp från filmen om Dans för Parkinson.

Vi har också förmånen att få delta i projektet Dans för Parkinson som anordnas av Skånes Dansteater sedan 2016 med professionella dansare som ledare. Under 2020 och våren 2021 har dansklasserna skett digitalt men vår förhoppning är att åter kunna samlas i höst. Förutom glädjen att röra sig till musik, förbättras balans och koordination samt deltagarna får inblick i pågående föreställningar genom test av dess koreografier. Även närstående är välkomna att träna i dansklasserna.

Se kort film:
https://www.youtube.com/watch?v=eiYB98R7-uc

Anmäl ditt intresse till:
dialog@skanesdansteater.se