HemLayout 1

Entertaitment

Jag minns det som i går – 60 år senare Ove Jonsson, en av Sveriges mest lovande talanger någonsin inom friidrott,

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt

Lagen om bostadsanpassning skapar möjlighet till anpassning av den egna bostaden för ökad tillgänglighet och kvarboende. Bidraget söks hos kommunen