I Lunds lokalförening har det funnits samtalsgrupp för anhöriga ett par år och när gruppen Parkinsonsjuka också önskade samtalsgrupp startades denna i september 2019

Nils-Göran Nilsson, ordförande i Parkinson Ängelholm-Båstad. De båda lokala föreningarna i Ängelholm och Båstad har slagit sig samman och blivit Parkinson Ängelholm-Båstad. Efter ett par

Inför ett neurologbesök får ett flertal av er en enkät att fylla i. Detta underlag, som du själv fyller i eller med hjälp av

Många med Parkinsons sjukdom tillhör riskgrupp för Covid-19, det skriver Socialstyrelsen i en ny rapport. Men så hette det inte för några veckor sedan.