HemTidigare nummer

I Lunds lokalförening har det funnits samtalsgrupp för anhöriga ett par år och när gruppen Parkinsonsjuka också önskade samtalsgrupp startades denna i september 2019

Vi fick ett brev som berördes oss ­ en berättelse om att leva med en närstående som drabbats av Parkin­sons sjukdom. Parkinson Skåne har

Nils-Göran Nilsson, ordförande i Parkinson Ängelholm-Båstad. De båda lokala föreningarna i Ängelholm och Båstad har slagit sig samman och blivit Parkinson Ängelholm-Båstad. Efter ett par

Inför ett neurologbesök får ett flertal av er en enkät att fylla i. Detta underlag, som du själv fyller i eller med hjälp av