HemMultiPark

Den första januari 2021 tillträdde Angela Cenci Nilsson, professor i experimentell medicinsk forskning som ny samordnare för MultiPark. Nu berättar hon om sina visioner

MultiPark är Lunds universitets nav i forskningen om Parkinsons sjukdom. Parkinson Skåne kommer att få tillgång till forskningsrapporter som vi får delge våra medlemmar