HemMultiPark

Jonathan Timpka presenterade sin avhandling den 19 november 2021. Under forskarutbildningen undersökte Jonathan Timpka vad som påverkar arbetsförmågan hos patienter som fått diagnosen Parkinsons sjukdom.

Foto: Kennet Ruona Forskargruppsledaren Malin Parmar beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorsprogrammet med 50 miljoner kronor över 10 år. Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar

Den första januari 2021 tillträdde Angela Cenci Nilsson, professor i experimentell medicinsk forskning som ny samordnare för MultiPark. Nu berättar hon om sina visioner

MultiPark är Lunds universitets nav i forskningen om Parkinsons sjukdom. Parkinson Skåne kommer att få tillgång till forskningsrapporter som vi får delge våra medlemmar