HemLedareOrdförande har ordet

Detta inlägg rör Parkinson Skånes lokal- och regionalförenings förestående årsmöten. Varför då ta till orda i denna till synes avgränsade fråga som inte sällan

Som ordförande i den ideella föreningen Parkinson Skåne förväntas vederbörande i varje nummer av medlemstidningen Aktuellt Parkinson Skåne (APS) skriva en ledare. Detta är

I och med utgivningen av detta nummer av Aktuellt Parkinson Skåne (APS) avvecklar vi publicering och distribuering av medlemstidningen i pappersformat. Som ansvarig utgivare

Denna artikel berör en angelägen och problematisk aspekt gällande utbyte och överföring av medlemsinformation via föreningarnas IT-system. Avsikten är att diskutera huruvida det rådande informations-