HemLedareOrdförande har ordet

Styrelsen har beslutat att hålla länsföreningen Parkinson Skånes årsmöte digitalt, lördagen den 26 februari kl. 14.00. Anmälan om deltagande till Thomas Winberg mail: thomas@parkinsonskane.se Årsmöteshandlingarna läggs ut

Julen står för dörren. Vi kan se tillbaka och glädjas åt en aktiv höst då vi kunnat träffas, trots att även 2021 blev ett

Monica Vikingsson och Håkan Widner. Lokalföreningarna i Lund och Landskrona bjöd in till en föreläsning onsdagen den 20/10. 235 deltagare i den vackert renoverade aulan

Detta inlägg rör Parkinson Skånes lokal- och regionalförenings förestående årsmöten. Varför då ta till orda i denna till synes avgränsade fråga som inte sällan