Hälsa & livsstil / 2024-03-01

Kunskap om HLR-metodik och hjärtstartare räddar liv

Parkinsonföreningen i Landskrona hade bjudit in Mikael Thorildsson från Landskrona Räddningstjänst att undervisa om HLR-metodik och om hur en hjärtstartare fungerar samt lite annat. Ca 20 medlemmar hade mött upp och vi fick en mycket bra information av Mikael.

År 2022 fick ca 22 400 personer i Sverige akut hjärtinfarkt och ca 4 700 personer avled. Av de personerna som fått en akut hjärtinfarkt dog 22% inom 28 dagar. Hjärt-, och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Antalet som dör minskar varje år och det beror på ändrade levnadsvanor, förbättra akut omhändertagande och bättre behandling av riskfaktorer.

Mikael Thorildsson

Hur stor är risken för en hjärtinfarkt eller hjärtstopp?
De riskfaktorer som går att förebygga är rökning, diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck samt dålig social och organisatorisk arbetsmiljö.

Fakta: Skillnaden mellan hjärtinfarkt, hjärtstopp och stroke

Vid ett plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat pumpa blod på grund av att den elektriska ledningen till hjärtat inte fungerar som den ska. Hjärnan drabbas av syrebrist och den drabbade blir medvetslös inom bara några sekunder. Ca 10 000 drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp.

En hjärtinfarkt är en cirkulationsrubbning som orsakas av en propp eller blockering av ett av hjärtats kranskärl så att hjärtat drabbas av syrebrist. Hjärtat slår fortfarande men den del av hjärtat som blir utan syre skadas. Hjärtinfarkt ger för det mesta plötslig smärta i bröstet men kan även ge mer diffusa symtom särskilt hos kvinnor. En hjärtinfarkt kan orsaka hjärtstopp.

Stroke innebär det att man har får en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Det leder till en syrebrist i hjärnan och skadar de funktioner som styrs från det området där blodproppen eller blödningen sitter. Stroke är livshotande och man behöver vård på sjukhus omedelbart.

Vad är en hjärtstartare?
En hjärtstartare är en liten EKG-apparat som läser hjärtrytmen och kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vi på kartan.

Vad kostar en hjärtstartare?
En bra hjärtstartare kostar mellan 12 000 – 20 000 kronor.

Hur hittar man närmaste hjärtstartare?
Gå in på hjartstartarregistret.se och skriv in en sökadress. Om du har platstjänster aktiverade i din mobil kommer den att synas som en blå punkt på kartan.

Kan man ha en hjärtstartare hemma?
Absolut. De flesta hjärtstopp sker i hemmet. Placera den utomhus så att även andra kan få tillgång till den. Att ha en hjärtstartare i en bostadsrättsförening borde vara en självklarhet.

Hur många liv räddar en hjärtstartare?
En svensk studie visar att det är en lyckad strategi – hela 70% överlever efter att hjärtstartare använts och det beror mycket på att det blir fler och fler hjärtstartare utplacerade.

Hur många överlever efter HLR (Hjärt- och LungRäddning)?
Sammantaget har överlevandet ökat från 25% till 35% mellan 2008 till 2022.

VILKA TRE STEG RÄDDAR LIV?
1. Identifiera hjärtstoppet
2. Larma 112
3. Starta HLR, 30 kompressioner och 2 inblåsningar

Gå kontinuerligt på HLR-utbildning.

Noteringar från Mikaels teorilektion
Det tar ca 20 minuter innan ambulansen kommer
Ladda ner appen SOS-alarm (riktigt bra)
Kontrollera medvetandegrad och andning
Fokusera HLR mitt på bröstkorgen
Lägg händerna ovanpå varandra
Tryck 30 gånger (2 gånger i sekunden), därefter blås 2 gånger (känns det äckligt så avstå blåsningen).
Fortsätt tills ambulansen kommer.

Bild från övningarna

Därefter fikade vi och konstaterade att en sådan här övning bör man göra åtminstone vartannat år.

Thomas Winberg